آموزش موزاییک کردن در نرم افزار ENVI – بخش اول

موزاییک کردن به معنای قرار دادن تصاویری که از لحاظ جغرافیایی با هم شباهت دارند در کنار هم است.

ممکن است عکس های موزاییک شده با هم پوشش داشته باشند و یا نداشته باشند ولی بهترین نوع موزاییک کردن طوری است که عوارض در قسمت پوششی کاملا پیوسته باشند ولی همواره موزاییک کردن با خطایی مواجه است که عوارض کمی شیفت پیدا می کنند.

در نرم افزار ENVI موزاییک کردن به دو صورت زیر انجام می پذیرد:

روش اول: در این روش که روش PIXEL BASE نام دارد باید ابعاد تصاویر با هم برابر باشندو این روش دقیقا از کنار هم قرار داد PIXEL به PIXEL استفاده می کند و فقط تصویر را در کنار هم قرار می دهد یعنی بصورت ذیل عمل می شود.فقط باید توجه داشت که بسیار مهم است ابعاد PIXEL تصویر با هم برابر باشد.

منوی موزاییک از دو قسمت نرم افزار قابل فراخوانی است:

1) Basic tools → mosaicking

63 thumb آموزش موزاییک کردن در نرم افزار ENVI   بخش اول

2) Map → mosaicking

64 thumb آموزش موزاییک کردن در نرم افزار ENVI   بخش اول

در حالت اول نوع pixel base پس از باز کردن تصویر به مسیر زیر می رویم:

Map → mosaicking → pixel base

65 thumb آموزش موزاییک کردن در نرم افزار ENVI   بخش اول

حال پنجره pixel base mosaic باز می شود.سپس از مسیر زیر فایل مورد نظر را وارد پنجره می کنیم :

Import → import files …

باید توجه داشت که تصاویر قبلا باز شده باشند.حال تصویر را وارد می کنیم.66 thumb آموزش موزاییک کردن در نرم افزار ENVI   بخش اول

در این قسمت پنجره ای به شکل ذیل باز می شود:

67 thumb آموزش موزاییک کردن در نرم افزار ENVI   بخش اول

که دراین پنجره ابعاد موزاییک کلی را از ما می خواهد و معمولا چون در تصویری که انتخاب می کنیم با هم باید از لحاظ طول و عرض برابر باشند ابعاد یکی از دو تصویر را می دهد.حال با دادن ابعاد موزاییک ، دو تصویر در کنار هم قرار می گیرند و می توانیم آنها را حرکت دهیم تا به درستی با هم موزاییک شوند که شکل نهایی بصورت ذیل است:

68 thumb آموزش موزاییک کردن در نرم افزار ENVI   بخش اول

حال پس از اطمینان از درستی کار از منوی file گزینه apply را انتخاب می کنیم و پنجره ذیل باز می شود و میتوانیم تصویر موزاییک شده را در حالت memory و یا بر روی حافظه موقت و یا همچنین در حالت file روی مسیر خاص save نماییم و گزینه background value نمایانگر ارزش پیکسلی است که برای پس زمینه موزاییک انتخاب می شود.

69 thumb آموزش موزاییک کردن در نرم افزار ENVI   بخش اول

حال با گزینه ok کار را به اتمام می رسانیم و تصویر نهایی موزاییک شده با این روش به صورت زیر است:

70 thumb آموزش موزاییک کردن در نرم افزار ENVI   بخش اول

نویسنده: محمد محزون- عبدالحسین حاجی زاده، مسعود آقایی، امید محمدی

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرسش پاسخ پزشکی مرکز مشاوره اروميه