آموزش موزاییک کردن در نرم افزار ENVI – بخش دوم

حال به روش دوم می پردازیم.به مسیر ذیل بروید:

Map → mosaicking → georefrenc

71

در این روش باید تصاویر مورد استفاده به درستی georefrenc شده باشد و گزینه map info آنها فعال باشد.در این روش نیازی نیست که تصاویر هم اندازه باشند چون به صورت مختصاتی کار می شود و نیاز به مختصات مشترک است نه خصوصیات مشترک و اگر بخواهیم این کار بدون خطا انجام شودباید تصحیح هندسی به درستی و بطور مشترک صورت گیرد وگرنه هر کدام خطایی ایجاد می کند.

حال تصاویری که می خواهیم با هم موزاییک کنیم را در پنجره available band list باز می کنیم.حال پس از باز کردن ، پنجره map based mosaic باز می شود.به همان روش بالا ، یعنی از مسیر import → import files … تصاویر را باز می کنیم.در این مرحله تصاویر طبق سیستم مختصات های خودشان بدون دستکاری در کنار هم قرار می گیرند و موزاییک می شوند.

72

در این مرحله چون تصحیح هندسی برای هر کدام از تصاویر صورت گرفته ممکن است دورانی داشته باشند و چون template به صورت چهار ضلعی مستقیم است قسمت هایی از آن سیاه شود و روی تصاویر دیگر را در عمل موزاییک کردن بگیرد.برای اجتناب از این امر در پایین صفحه روی هر کدام از تصاویر که این شکل را دارند کلیک راست می کنیم و گزینه edit entry را می زنیم که پنجره زیر باز می شود:

73

قسمت اول یعنی data value to ignore نمایانگر ارزش پیکسل هایی است که از آن در موزاییک کردن صرف نظر می شودکه معمولا چون اطراف تصویر سیاه می شود به این مقدار عدد صفر را نسبت می دهیم.

در قسمت دوم feathering distance می توان فاصله ای بر حسب پیکسل داد که از این فاصله در موزاییک کردن صرف نظر کند و این مورد در جاهایی کاربرد دارد که گوشه های تصویر خراب باشد و قسمتی را از آن حذف می کنیم.

قسمت سوم : cutline feathering در این قسمت نوعی دیگر از حذف قسمت های اضافی از تصویر را نشان می دهد که می توان با دادن یک فایل یرداری با نام annotation قسمت اضافی تصویر را حذف کرد.

 

نویسنده: محمد محزون- عبدالحسین حاجی زاده، مسعود آقایی، امید محمدی

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *