تلفیق تصاویر image fusion در نرم افزار ENVI

تلفیق تصاویر image fusion

هدف : دست یابی به یک تصویر با دقت مشاهداتی بالا و اطلاعات رنگی با استفاده از یک تصویر pan با دقت مکانی بالا و یک تصویر رنگی با دقت مکانی متوسط.

52

می خواهیم از اطلاعات باند رنگی استفاده بکنیم در حالی که اطلاعات مکانی آن را حفظ کنیم. یعنی می خواهیم به تصویر رنگی با دقت مکانی 15 متر برسیم.برای این کار باید RGB تصویر جدید بصورت زیر محاسبه شود :

53

عیب این روش در این است که با توجه به میانگین گیری صورت گرفته ، رنگ ها خیلی به هم می ریزد و از تصویر رنگی اصلی خیلی فاصله می گیرد.

روش دوم: استفاده از HIS

تصویر رنگی ما بصورت RGB می باشد که برای تبدیل آن باید ویژگی Intensity آن را وارد تصویر کنیم. پس ما حالت زیر را داریم:

→ H (30m) S (30m) I (30m) خروجی RGB to HSI transformation (30m) →

در روش بعد 54  یا درجه خاکستری باند pan 15 متر را با درجه خاکستری 30 متر عوض می کنیم :

Replacing I (15m) by I (30m)

روش دوم : به هم ریختگی رنگ کمتر ولی محاسبات آن پیچیده تر خواهد بود.

روش سوم PCA : تجزیه به مولفه های اصلی principal component analysis

در این روش یک تجزیه ای صورت می گیرد که در آن باند هایی که شباهت زیادی با هم دارند را از پردازش خارج کنیم . یعنی با تجزیه و تبدیل باند ها با استفاده از مقادیر ویژه آنها و میزان همبستگی آنها باند جدید را با استفاده از اطلاعات جدید می سازد که حاوی اطلاعات زیادی می باشد.

همانطور که در شکل ملاحظه می شود باند PC2 عملا از اطلاعات خالی می شود.

55

پس برای انجام این روش باید مراحل زیر را انجام دهیم :

56

با این کار یک معکوس انجام می دهیم تا به تصویر رنگی اولیه برسیم.

57

حال می خواهیم عملیات تبدیل را در نرم افزار انجام دهیم.بایستی تصویری که شامل باند Pan باشد را داشته باشیم.جهت انجام تبدیلات به منوی زیر می رویم :

Transformation → image sharing →color normalized

برای این کار نیاز به یک تصویر pan و یک تصویر RGB داریم .

با زدن گزینه بالا منوی زیر ظاهر می شود .

58

در منوی باز شده تصویر RGB را معرفی می نماییم . در پنجره High Resolution باید تصویر Pan را معرفی کنیم .

59

محل ذخیره را مشخص نموده . مشاهده می شود که تصویری رنگی ساخته می شود که دقت آن به اندازه تصویر Pan می باشد .

60

61

در این روش دقت ، دقت تصویر Pan می باشد ولی در رنگ ها مقداری به هم ریختگی وجود دارد .

همچنین روش دیگر روش HSV می باشد که مراحل آن همانند روش قبل می باشد که از منوی زیر باز می شود .

Transformation → image sharing →HSV

در اینجا مقداری به هم ریختگی وجود دارد ولی دقت آن افزایش پیدا کرده است .

همچنین روش های گفته شده در مراحل قبل را می توان در منوی زیر) میانگین گیری بر اساس رنگ (انجام داد :

62

نویسنده: محمد محزون- عبدالحسین حاجی زاده، مسعود آقایی، امید محمدی

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *