طبقه بندی تصاویر در نرم افزار ENVI – بخش اول

جهت انجام عملیات طبقه بندی ، ماژول Classification تعبیه شده که دارای ابزار و روش های زیر است:

1- الگوریتم های نظارت شده“supervised” :

۲- الگوریتم های نظارت نشده “unsupervised”

۳- بررسی و ترکیب طبقه بندی های مختلف “decisimtree”

۴- مربوط به تصاویر هایپر اسپکترال “end member collection”

۵- تهیه کلاس از ROI های همان منطقه “Create Class image ROIs”

۶- پس پردازش تصاویر “post classification”

158

در اینجا قصد این است که تصویر را بر اساس روش نظارت نشده “unsupervised” طبقه بندی کنیم.برای این عمل مسیر زیر را طی می کنیم.البته در این روش به دو صورت می توان طبقه بندی را انجام داد :

یکی روش ISO-data و دیگری روش K-means

Classification → unsupervised → ISO-data

159

با طی مسیر بالا پنجره ای باز می شود که در آن تصویر مورد نظر را انتخاب کرده و با ok در پنجره باز شده تعداد تقریبی کلاس، حداکثر تعداد تکرار و انحراف معیار و نیز حداکثر چه کلاس هایی را با هم ادغام کنیم ، مشخص می شود. یعنی اگر یک کلاس دارای ده هزار پیکسل بود و میا آن پیکسل ها مثلا 2 پیکسل از کلاس دیگر بود به این معنی است که اشتباه و خطا هستند.که با مشخص کردن حد این مقدار می توان این پیکسل های خطا دار را در پیکسل های کلاس درست ادغام کرد.

160

161

با دو بار کلیک کردن در محدوده مشخص شده از تصویر پنجره ای باز می شود که در آن درجات خاکستری ، کد B ، G ، R مشخص شده است.

از تصویر مورد نظر quick statistics می گیریم. این کار را با راست کلیک کردن روی تصویر و انتخاب گزینه quick statistics انجام می دهیم.این کار را همچنین در تصویر کلاسه بندی شده انجام می دهیم.

162

در پنجره باز شده تعداد کلاسه ها max و min هر کلاس ، تعداد پیکسل ها در هر کلاس و درصد پیکسل ها در آن کلاس را نشان می دهد.

163

از این می توان در طبقه بندی نظارت شده استفاده کرد چون در این طبقه بندی نوع عارضه مشخص شده است.

حال تصویر ISO data را باز می کنیم.برای تغییر رنگ هر کلاس می توان مسیر زیر را طی کرد و در پنجره باز شده رنگ هر کلاس را تغییر داد :

Tools → color mapping → class color mapping

164

نویسنده: محمد محزون- عبدالحسین حاجی زاده، مسعود آقایی، امید محمدی

ترتیبی که سایت تخصصی جی.آی.اس برای مطالعه سری آرک هیدرو (ArcHydro) پیشنهاد می کند:

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *