طبقه بندی تصاویر در نرم افزار ENVI – بخش سوم

یکی از اعمالی که در post classification یا پس پردازش تصاویر باید انجام دهیم حذف پیکسل هایی است کلاس هایی وارد شده اند که متعلق به آن کلاس نیستند.این پیکسل ها را نویز می نامند.

برای این منظور مسیر زیر را طی می کنیم :

Classification → post classification → majority ∕ minority analysis

171 thumb طبقه بندی تصاویر در نرم افزار ENVI   بخش سوم

در پنجره باز شده ، تصویر کلاسه بندی شده اول و بعد از آن کلاسه ای که قرار است نویز در آن حذف شود را انتخاب می کنیم.به همین صورت سایر نویز ها را نیز حذف می کنیم.

172 thumb طبقه بندی تصاویر در نرم افزار ENVI   بخش سوم

173 thumb طبقه بندی تصاویر در نرم افزار ENVI   بخش سوم

یکی دیگر از اعمال انجام شده در پس پردازش ، حذف نقطه هاست. به این ترتیب که اگر تعداد پیکسل های یک کلاسه از حد تعیین شده کمتر بود با کلاسه مجاور یکی در نظر گرفته شود.بدین منظور مسیر ذیل را طی می کنیم :

Classification → post classification → sieve classes

174 thumb طبقه بندی تصاویر در نرم افزار ENVI   بخش سوم

175 thumb طبقه بندی تصاویر در نرم افزار ENVI   بخش سوم

176 thumb طبقه بندی تصاویر در نرم افزار ENVI   بخش سوم

روش دیگر روش clump class می باشد که در این روش کلاسه های نزدیک به هم را به یکدیگر متصل می کند.یعنی کلاسه های در مجاورت و یا داخل کلاس دیگر را با هم یکی در نظر می گیرد.

نویسنده: محمد محزون- عبدالحسین حاجی زاده، مسعود آقایی، امید محمدی

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرسش پاسخ پزشکی مرکز مشاوره اروميه