طبقه بندی تصاویر در نرم افزار ENVI – بخش پنجم

تبدیل مختصات بین طول و عرض جغرافیایی و مختصات متریک (UTM)

از منوی Map/ Map coordinate Convertor

در قسمت first coordinate مختصات را می توان به صورت فی و لاندا یا به صورت متریک وارد نمود سپس در قسمت second coordinate می توان تبدیل آن را مشاهده نمود که با زدن کلیک بر روی forward می توان مختصات تبدیل یافته را مشاهده نمود.

182 thumb طبقه بندی تصاویر در نرم افزار ENVI   بخش پنجم

مرتب کردن صفحات (scroll,image,zoom)

در پروژه هایی که باید تعداد تصاویر زیادی باز شود و و نتوان صفحات (scroll, image, zoom) مربوط به یک تصویر را پیدا نمود می توان با راست کلید کردن بر روی یکی از صفحات (scroll, image, zoom) و کلید کردن بر روی گزینه find display می توان صفحه مورد نظر را پیدا نمود.

مطابق شکل 1، صفحات مربوط به یک تصویر جابجایی شده است و در کنار همدیگر نمی باشد اما با انجام روند بالا به شکل شماره 2 خواهیم رسید

 

183 thumb طبقه بندی تصاویر در نرم افزار ENVI   بخش پنجم

شکل 1: قبل از استفاده از find display

184 thumb طبقه بندی تصاویر در نرم افزار ENVI   بخش پنجم

شکل 2: بعد از استفاده از find display

نویسنده: محمد محزون- عبدالحسین حاجی زاده، مسعود آقایی، امید محمدی

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرسش پاسخ پزشکی مرکز مشاوره اروميه