عملیات محاسبات باندی در نرم افزار سنجش از دور ENVI

برای ترکیب باند های مختلف جهت انجام و استخراج اطلاعات در منوی زیر انجام می گیرد:

Basic tools → band math

در منوی باز شده نوع عملیات را وارد می کنیم. مثلا می خواهیم باند های تصویر شماره 1 را با باند های تصویر شماره 2 جمع کنیم.

40 thumb عملیات محاسبات باندی در نرم افزار سنجش از دور ENVI

با انجام عملیات ریاضی بین باند ها و تعیین تصاویری که قرار است این عملیات بین آنها انجام گیرد تصویری ارائه می شود که مشتمل برانجام عمل ریاضی بین دو تصویر خواهد بود.

41 thumb عملیات محاسبات باندی در نرم افزار سنجش از دور ENVI

توجه : وارد کردن هر عملیات ریاضی در فضای خالی Enter an expression صورت می گیرد.شرط انجام عملیات ریاضی بین تصاویر ، داشتن پیکسل سایز یکسان و سیستم مختصات یکسان است.در نوشتن عبارت های ریاضی باید دقت شود که زبان نوشتن یک سری عبارت ها مانند بزرگتر GT و کوچکتر LT می باشد و باید در help این نرم افزار جستجو شود.در عبارت های ریاضی می توان از عبارت های منطقی و شرطی نیز استفاده کرد.مثلا می خواهیم پیکسل های باند 1 ما بزرگتر از 20 و کوچکتر از 100 را نمایش دهد ، بصورت زیر می نویسیم:

42 thumb عملیات محاسبات باندی در نرم افزار سنجش از دور ENVI

43 thumb عملیات محاسبات باندی در نرم افزار سنجش از دور ENVI

44 thumb عملیات محاسبات باندی در نرم افزار سنجش از دور ENVI

با این کار پیکسل هایی که در محدوده بالا هستند عدد 1 و در غیر این صورت عدد 0 می گیرند .این کار شبیه عملیات mask کردن است.تفاوت آن در نوع تصویر ساخته شده و حجم اطلاعات است و همچنین می توان از شاخص های آماده شده نرم افزار نیز استفاده نمود. بطور مثال شاخص NDVI که این شاخص میزان رطوبت و آب موجود را نمایش می دهد.در این شاخص بایستی حتما از تصاویری استفاده گردد که دارای باند قرمز و NIR باشد.در منوی زیر می توان این شاخص را مشاهده کرد:

Transform → NDVI

45 thumb عملیات محاسبات باندی در نرم افزار سنجش از دور ENVI

با زدن این گزینه ، پنجره ای باز می شود که بایستی تصویر مد نظر انتخاب گردد.

46 thumb عملیات محاسبات باندی در نرم افزار سنجش از دور ENVI

با انتخاب تصویر و مسیر ذخیره سازی تصویر ارائه می گردد که شامل اطلاعات مربوط به مناطق دارای رطوبت بالا خواهد بود.با این کار می توان در تشخیص نوع عوارض و اشیا و نیز میزان آب موجود ، اطلاعات زیادی را کسب کرد.

47 thumb عملیات محاسبات باندی در نرم افزار سنجش از دور ENVI

48 thumb عملیات محاسبات باندی در نرم افزار سنجش از دور ENVI

تفاوت این روش با روش mask در نوع تصویر ایجاد شده و حجم اطلاعات ساخته شده است.در روش بالا بدلیل ایجاد یک تصویر جدید ، حجم اطلاعات بالا می شود.ولی در روش mask نرم افزار یک mask ایجاد می کند که شامل فایل های فشرده است که اطلاعات در حجم کمتری ارائه می شود.

نویسنده: محمد محزون- عبدالحسین حاجی زاده، مسعود آقایی، امید محمدی

1 نظر

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرسش پاسخ پزشکی مرکز مشاوره اروميه