عملیات Georeferencing (ژئورفرنس کردن) در نرم افزار انوی ENVI – بخش دوم

حال در پنجره ذیل به شرح زیر georeferencing صورت می پذیرد.

108

پس از باز شدن این پنجره در پنجره zoom ابزاری باز می شودو با پنجره اصلی و پنجره scroll می توانیم نقطه ای دقیق را پیدا کنیم و باز پنجره zoom آن را بصورت خیلی دقیق انتخاب نماییم. با تغییر کردن نقطه ، مختصات تصویری در این پنجره در قسمت image Y و image Xتغییر می کند. حال می توانیم با وارد کردن مختصات زمینی این نقطه )که نقطه متناظر را روی تصویر یافتیم( گزینه add point را بزنیم تا نقطه در حافظه نرم افزار ثبت شود.حال پس از انتخاب سه نقطه و زدن گزینه add point پنجره تغییراتی می کند.این تغییرات را در شکل زیر مشاهده می کنیم.

109

در جلوی منوی add point گزینه predict فعال می شود.حال با انتخاب مختصات زمینی می توانیم با زدن دکمه predict مختصات تقریبی تصویری را ببینیم و با وارد کردن 9 نقطه گزینه degree که همان درجه معادله ترانسفورماسیون است قابل تغییر می شود.ازگزینه show list می توانیم لیست نقاط وارد شده را ببینیم که با زدن آن پنجره ای به شکل زیر باز می شود:

110

111

در قسمت map X و map Y مختصات زمینی وارد شده توسط کاربر مشخص شده در قسمت image X و image Yمختصات تصویری انتقال توسط کاربر مشخص شده در قسمت predict X و predict Yمختصات پیش بینی شده تصویری و در قسمت error X و error Y میزان خطا بین مقدار پیش بینی شده و مقدار تصویری را نشان می دهد و در قسمت RMS بیانگر فاصله پیش بینی شده توسط معادله و مقدار وارد شده می باشد و پس از خارج شدن در جلوی show list یک نوشته دیده می شود (عدد RMS error ) که این همان خطای RMSE اختلاف مقدار پیش بینی شده توسط معادله و مقدار وارد شده توسط کار بر می باشد و با گزینه delete last point می توان نفطه آخری را که ایجاد شده حذف نمود.

در قسمت show list می توان با گزینه Go to به نقطه مورد نظر رفت و با گزینه On/Off نقطه را از محاسبه حذف کرد و یا دوباره به محاسبه باز گرداند.با گزینه delete می توان نقطه را از لیست پاک کرد و با گزینه update می توان دوباره نقطه را تغییر داد.از منوی option و گزینه order points by error می توان نقاط را بر حسب خطایشان مشخص و مرتب نمود و نقاط با خطای زیاد را حذف نمود.فقط باید توجه داشت در حذف نقاط اولا نقاط از مقدار مورد نیاز معادله کمتر نشود112

همچنین پراکندگی مناسب نقاط از بین نرود و در option گزینه clear all points تمام نقاط را حذف می کند و در منوی file و گزینه save table to Ascii می توان نقاط را به عنوان یک فایل Ascii ذخیره نمود.

حال از قسمت option گزینه warp file را انتخاب می کنیم.

113

پنجره registration parameters باز می گردد.

114

این اطلاعات سیستم تصویر برای تصحیح هندسی وجود دارد که قابل تغییر است.

در قسمت اول مختصات بالا سمت چپ تصویر را بصورت مختصات زمینی خود نرم افزار تخمین زده است و قابل تغییر است. y pixel size و x pixel size ابعاد پیکسل ورودی output x size و output y size ابعاد پیکسل خروجی را نشان می دهد.

در قسمت warp parameters در قسمت Method می توان نحوه زمین مرجع کردن را مشخص نمود که شامل سه قسمت Polynomial یا چندجمله ای و RST یا دو جمله ای و Triangulation یا مثلث بندی استفده نمود. مدل Polynomial بصورت چندجمله ای و با درجه قابل تغییر در اینجا قابل انجام است. در مدل RST از سه پارامتر transformation و scale ،rotation استفاده می کند و روش Triangulation روش مثلث بندی به روش دلونی می باشد.

115

در قسمت resampling می توان نوع نمونه برداری مجدد را انتخاب نمود که به سه روش Cubic convolution و Bilinear ، Nearest Neighbor قابل انجام است. در قسمت Background چون بعد از زمین مرجع کردن، تصویر دست خوش دوران هایی می شود در این مکان می توان ارزش پیسکل های قسمت های خالی را داد که معمولاً صفر می دهند تا سیاه باشد.

و در قسمت آخر نوع ذخیره فایل و مسیر آن قابل تغییر است.

فقط باید توجه داشت که نباید از معادلات با درجه بالا )نهایتاً سه به بالا( استفاده ننمود چون این معادلات تنها به نقاط کنترل خود را نزدیک می کنند و از نقاط دیگر تصویر باز میمانند. اگر این معادلات درجات بسیار بالایی داشته باشندحتی با پراکندگی مناسب نقاط، برای نقاط چک که در معادلات وارد نشده است این RMSE زیاد می شود.

نویسنده: محمد محزون- عبدالحسین حاجی زاده، مسعود آقایی، امید محمدی

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *