محاسبه شاخص پوشش گیاهی NDVI در محیط ENVI

1- شروع نرم افزارENVI

2- احضار باند های 3و4

3- باندها را تبدیل به رادیانس و سپس تبدیل به انعکاس می نماییم.

اجرای مسیر زیر :

Basic Tools / Preprocessing / Calibration Utilities / Landsat Calibration

01 thumb محاسبه شاخص پوشش گیاهی NDVI در محیط ENVI

ابتدا به روش بالا باند 3 را به رادیانس و سپس از این راه فایل رادیانس شده را به رفلکشن تبدیل می کنیم.

4- تبدیل رادیانس به رفلکشن

02 thumb محاسبه شاخص پوشش گیاهی NDVI در محیط ENVI

03 thumb محاسبه شاخص پوشش گیاهی NDVI در محیط ENVI

5- سپس از مسیر زیر طول موج را برای تصویرمان تعریف می کنیم

04 thumb محاسبه شاخص پوشش گیاهی NDVI در محیط ENVI

طول موج میانگین برای باند 3 برابر با 0.66 میکرومتر است

6- سپس از مسیر زیر sensor type را برای تصویرمان تعریف می کنیم

05 thumb محاسبه شاخص پوشش گیاهی NDVI در محیط ENVI

7- همین عملیات را برای باند 4 انجام می دهیم

06 thumb محاسبه شاخص پوشش گیاهی NDVI در محیط ENVI

8- سپس تصاویر رفلکشن باندهای 3 و 4 را باهم stack می کنیم

07 thumb محاسبه شاخص پوشش گیاهی NDVI در محیط ENVI

9- حال شاخص پوشش گیاهی ENDVI را از روش زیر محاسبه می کنیم

08 thumb محاسبه شاخص پوشش گیاهی NDVI در محیط ENVI

09 thumb محاسبه شاخص پوشش گیاهی NDVI در محیط ENVI

نویسنده: معصومه نجفی

1 نظر

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرسش پاسخ پزشکی مرکز مشاوره اروميه