محاسبه گسیلمندی و دمای سطح زمین با استفاده از نرم افزار ENVI – بخش دوم

تعریف طول موج و Sensor

برای تعریف طول موج و Sensor از مسیر زیر عمل می کنیم :

File / Edit Envi Header

سپس از مسیر زیر طول موج را برای تصویرمان تعریف می کنیم

07 thumb1 محاسبه گسیلمندی و دمای سطح زمین با استفاده از نرم افزار ENVI   بخش دوم

طول موج میانگین برای باند 6 برابر با 11.45 میکرومتر است

سپس از مسیر زیر sensor type را برای تصویرمان تعریف می کنیم

File / Edit Envi Header / Edit Attributes / Sensor Type

08 thumb1 محاسبه گسیلمندی و دمای سطح زمین با استفاده از نرم افزار ENVI   بخش دوم

تصحیح اتمسفری

برای تصحیح اتمسفری برای باندهای حرارتی مسیر زیر را اجرا می کنیم :

Basic Tools / Preprocessing / Calibration Utilities / Thermal Atm Correction

09 thumb1 محاسبه گسیلمندی و دمای سطح زمین با استفاده از نرم افزار ENVI   بخش دوم

عملیات تصحیح اتمسفری

ساخت NDVI

از تصویری که تصحیح اتمسفری بر روی ان صورت گرفته است.

برای ساخت ndvi مسیر زیر را اجرا می کنیم :

Transform / ndvi

حال شاخص پوشش گیاهی NDVI را از روش زیر محاسبه می کنیم

10 thumb محاسبه گسیلمندی و دمای سطح زمین با استفاده از نرم افزار ENVI   بخش دوم

مرحله گسیلمندی

مسیر زیر را اجرا می کنیم :

Basic Tools / Preprocessing / Data – Specific Utilities / Thermal IR / Reference Channal Emissivity

11 thumb محاسبه گسیلمندی و دمای سطح زمین با استفاده از نرم افزار ENVI   بخش دوم

ازطریق مسیر زیر گسیلمندی را انجام می دهیم :

Basic Tools / Band Math

e0 = 1.009 + 0.047 × ln(NDVI)

در پنجره Band Math فرمول بالا را محاسبه می کنیم

12 thumb محاسبه گسیلمندی و دمای سطح زمین با استفاده از نرم افزار ENVI   بخش دوم

محاسبه Tbb

13 thumb محاسبه گسیلمندی و دمای سطح زمین با استفاده از نرم افزار ENVI   بخش دوم

برای محاسبه فرمول بالا باز هم از Band Math استفاده می کنیم

14 thumb محاسبه گسیلمندی و دمای سطح زمین با استفاده از نرم افزار ENVI   بخش دوم

محاسبه TS

15 thumb محاسبه گسیلمندی و دمای سطح زمین با استفاده از نرم افزار ENVI   بخش دوم

برای محاسبه TS یا دمای سطح زمین از همان مسیر Band Math فرمول بالا را حل می کنیم .

نویسنده: معصومه نجفی

2 نظر

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرسش پاسخ پزشکی مرکز مشاوره اروميه