محاسبه گسیلمندی و دمای سطح زمین با استفاده از نرم افزار ENVI – بخش دوم

تعریف طول موج و Sensor

برای تعریف طول موج و Sensor از مسیر زیر عمل می کنیم :

File / Edit Envi Header

سپس از مسیر زیر طول موج را برای تصویرمان تعریف می کنیم

07

طول موج میانگین برای باند 6 برابر با 11.45 میکرومتر است

سپس از مسیر زیر sensor type را برای تصویرمان تعریف می کنیم

File / Edit Envi Header / Edit Attributes / Sensor Type

08

تصحیح اتمسفری

برای تصحیح اتمسفری برای باندهای حرارتی مسیر زیر را اجرا می کنیم :

Basic Tools / Preprocessing / Calibration Utilities / Thermal Atm Correction

09

عملیات تصحیح اتمسفری

ساخت NDVI

از تصویری که تصحیح اتمسفری بر روی ان صورت گرفته است.

برای ساخت ndvi مسیر زیر را اجرا می کنیم :

Transform / ndvi

حال شاخص پوشش گیاهی NDVI را از روش زیر محاسبه می کنیم

10

مرحله گسیلمندی

مسیر زیر را اجرا می کنیم :

Basic Tools / Preprocessing / Data – Specific Utilities / Thermal IR / Reference Channal Emissivity

11

ازطریق مسیر زیر گسیلمندی را انجام می دهیم :

Basic Tools / Band Math

e0 = 1.009 + 0.047 × ln(NDVI)

در پنجره Band Math فرمول بالا را محاسبه می کنیم

12

محاسبه Tbb

13

برای محاسبه فرمول بالا باز هم از Band Math استفاده می کنیم

14

محاسبه TS

15

برای محاسبه TS یا دمای سطح زمین از همان مسیر Band Math فرمول بالا را حل می کنیم .

نویسنده: معصومه نجفی

3 نظر

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *