محاسبه گسیلمندی و دمای سطح زمین با استفاده از نرم افزار ENVI – بخش اول

محاسبه تابش گسیلمندی سطحی

پارامترهای محاسبه دمای سطح زمین

 1. تبدیلات رادیانس و انعکاس برای همه باندها
 2. STACK کردن لایه ها : 6/1 , 6/2
 3. تعریف طول موج و Sensor
 4. تصحیح اتمسفری برای باندهای حرارتی
 5. ساخت NDVI از تصویری که تصحیح اتمسفری روی ان صورت گرفته است
 6. مرحله گسیلمندی
 7. محاسبه Tbb
 8. محاسبه TS

تبدیلات رادیانس و انعکاس برای همه باندها

 • شروع نرم افزارENVI
 • احضار باند ها
 • باندها را تبدیل به رادیانس و سپس تبدیل به انعکاس می نماییم

اجرای مسیر زیر :

Basic Tools / Preprocessing / Calibration Utilities / Landsat Calibration

01 thumb1 محاسبه گسیلمندی و دمای سطح زمین با استفاده از نرم افزار ENVI  بخش اول

تبدیل رادیانس به رفلکشن

02 thumb1 محاسبه گسیلمندی و دمای سطح زمین با استفاده از نرم افزار ENVI  بخش اول

03 thumb1 محاسبه گسیلمندی و دمای سطح زمین با استفاده از نرم افزار ENVI  بخش اول

04 thumb1 محاسبه گسیلمندی و دمای سطح زمین با استفاده از نرم افزار ENVI  بخش اول

Stack کردن لایه ها

باند حرارتی 6.1,6.2 را باهم Stack می کنیم که این کار از مسیر زیر صورت می گیرد :

Basic Tools / Layer Stacking

05 thumb1 محاسبه گسیلمندی و دمای سطح زمین با استفاده از نرم افزار ENVI  بخش اول

تصویر stack شده لایه های 61 و 62

 

06 thumb1 محاسبه گسیلمندی و دمای سطح زمین با استفاده از نرم افزار ENVI  بخش اول

 

نویسنده: معصومه نجفی

1 نظر

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرسش پاسخ پزشکی مرکز مشاوره اروميه