خدمات مکان مبنا

خدمات مکان-مبنا یا LBS (مخفف Location Based Services) سرویس های اطلاعاتی هستند که توسط ابزارهای موبایل در شبکه های بیسیم قابل دسترس بوده و بر مبنای استفاده از موقعیت این ابزارهای موبایل استوارند.

LBS را به عنوان محل تقاطع سه تکنولوژی توصیف می کنند. این تکنولوژی ها تکنولوژی ارتباطی و اطلاعاتی جدید(NICTs: New Information and Communication Technologies) شامل سیستم های ارتباطات موبایل و ابزارهای موبایل، تکنولوژی اینترنت و سیستم های اطلاعات مکانی(GIS) با پایگاه داده مکانی هستند.


ژئوکدینگ (GeoCoding)

Geocoding پروسه واگذاری یک مکان یا موقعیت معمولا در فرم مقادیر مختصاتی به یک آدرس به وسیله مقایسه کردن المانهای توصیفی مکان در آدرس با آن هایی که در متریال مرجع حاضر است می باشد. یا به عبارت ساده تر مراحل و فرآیند ایجاد عوارض نقشه از آدرس ها،نام مکان ها یا اطلاعاتی غیر مکانی از این قبیل، geocoding نامیده می شود. ارزش geocoding دز این است که امکان می دهد موقعیت های مختلف در نقشه، از طریق داده ها به سهولت در دسترس وقابل شناسایی باشد.


مکانیابی با AHP

یکی از مسائل تصمیم سازی مدیران ،چگونگی انتخاب کردن یک گزینه از میان چندین گزینه موجود است که می بایست با توجه به معیار هایی که برای انتخاب مطرح است این کار صورت پذیرد. بعنوان مثال در انتخاب چندین پیمانکار برای انجام یک طرح عمرانی ممکن است معیارهایی از قبیل هزینه دریافتی، مدت زمان انجام کار ، سابقه اجرایی و …. بعنوان معیارهای تصمیم سازی مورد نظر باشند . در این مساله به هر گزینه با توجه به امتیاز های تخصیص یافته در مقایسه با هم و نیز با توجه به امتیاز اهمیتی شاخص ها نسبت به هم، امتیازی داده می شود که نشاندهنده قابلیت بهتر آن گزینه با توجه به معیارهای تعریف شده است . اما تعیین امتیازها به طور مستقیم کار ساده ای نیست و ممکن است در نتایج نهایی انحراف ایجاد کند لذا احتیاج به یک راهکار روشمند برای امتیاز دهی هستیم . بدین منظور در دهه ۱۹۷۰ تکنیک AHP یا فرآیند تحلیل سلسله مراتبی توسط توماس ال ساعتی (T.L Saaty) برای حل چنین مساله ای طراحی شد که در این سری  آموزشی مختصری از تئوری این روش ارائه شده و سپس روش به کار گیری آن و نتایج حاصله ارائه می شود.


نرم افزار ArcScene

ArcScene محیطی را برای نمایش سه بعدی عوارض در اختیار کاربران قرار میدهد که این عوارض میتوانند از نوع لایه های برداری یا رستری باشند. لایه های برداری بیشتر جهت سه بعدی سازی عوارض انسان ساخت )شهر و امثال آن( و لایه های رستری (DEM & TIN) نیز به منظور نمایش سه بعدی عوارض طبیعی بکار میرود. محیط نرم افزار کاربران را قادر می سازد ضمن سه بعدی سازی لایه ها و عوارض موجود در آنها، به ویرایش عوراض سه بعدی و تهیه انیمیشن از آنها نیز بپردازند.


1 2