قابلیت های مکانی در نسخه رایگان DB2

IBM نسخه رایگان و بدون دسترسی به کد منبع (غیرآزاد/متن باز) از پایگاه داده خود (DB2) را تحت عنوان Express-C برای سیستم عامل های ویندوز و لینوکس ارائه می دهد. این نسخه تنها قادر به پشتیبانی از 2 پردازنده و 2 گیگابایت حافظه RAM می باشد در حالی که هیچ نوع محدودیتی بر روی اندازه پایگاه داده اعمال نمی کند. IBM همچنین Spatial Extender را برای کار با داده های مکانی در تمام نسخه های DB2 به طور رایگان فراهم آورده است.db21

انواع هندسی پشتیبانی شده در Spatial Extender از مدل شیء هندسی معین شده به وسیله OGC پیروی می کند. علاوه بر پیاده سازی توابع تعریف شده در OGC SFS، توابع بیشتری برای عمل بر روی داده های مکانی فراهم شده است که در جدول 16-3 طبقه بندی شده اند. در کنار نمایش های WKT و WKB، قالب های Shapefile، GML و SDE transfer data نیز پشتیبانی شده اند. همچنین توابع ST_WKTToSQL و ST_WKBToSQL برای تطابق با استاندارد SQL/MM پیاده سازی شده اند. امکان ترجمه نشانی به داده مکانی توسط Geocoder تامین شده است.

توابع مکانی موجود در DB2 Express-C، علاوه بر موارد مشخص شده در OGC SFS

تابع

نوع هندسی

EnvelopesIntersect, ST_AsGML, ST_AsShape, ST_BuildMBRAggr, ST_BuildUnionAggr, ST_CoordDim, ST_EnvIntersects, ST_FindMeasure, or, ST_LocateAlong, ST_Generalize, ST_Is3D, ST_IsMeasured, ST_IsValid, ST_MaxM, ST_MaxX, ST_MaxY, ST_MaxZ, ST_MBRIntersects, ST_MeasureBetween, or, ST_LocateBetween, ST_MinM, ST_MinX, ST_MinY, ST_MinZ, ST_NumPoints, ST_SrsName, ST_ToGeomColl, ST_ToLineString, ST_ToMultiLine, ST_ToMultiPoint, ST_ToMultiPolygon, ST_ToPoint, ST_ToPolygon ST_Geometry
ST_M, ST_Z ST_Point
ST_AppendPoint, ST_ChangePoint, ST_MidPoint, ST_PerpPoints, ST_RemovePoint, ST_Curve
ST_Polygon ST_LineString
ST_Perimeter ST_Surface
ST_MultiCurve, ST_IsClosed, ST_Length, ST_PerpPoints ST_MultiPoint
ST_LineStringN, ST_NumLineStrings, ST_Polygon ST_MultiLineString
ST_Perimeter ST_MultiSurface
ST_NumPolygons, ST_PolygonN ST_MultiPolygon

 

در این پایگاه داده مکانی شاخص گذاری مکانی با استفاده از الگوریتم شاخص گذاری شبکه ای (Grid indexing) که از کوچکترین مستطیل مقید استفاده می کند اجرا شده است که می تواند تا 3 سطح شبکه داشته باشد.

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *