پایگاه داده مکانی PostGIS

PostgreSQL یکی از پیشرفته ترین پایگاه داده هاست که مدل داده ای شی-رابطه ای (Object-relational data model) را پیاده سازی می کند. قابلیت بسیار خوب تعریف نوع داده های جدید به همراه ساخت توابع و عملگرهای مربوطه، این امکان را برای تیم توسعه شرکتRefractions Research Inc. فراهم آورد تا امکانات داده های مکانی به نام PostGIS را به این پایگاه داده بیفزایند. در حال حاضر PostGIS با مجوز GNU GPL یک پایگاه داده مکانی قوی در دنیای اطلاعات مکانی و قابل رقابت با نمونه های تجاری مانند Oracle Spatial شناخته می شود.

PostGIS برای اولین بار در سال ۲۰۰۱ انتشار یافت و در طول زمان توانست انطباق خوبی با استاندارد OGC SFS بدست آورد، هرچند از زمان انتشار نسخه ۱٫۲ در اواخر ۲۰۰۶ جهت گیری توسعه به سمت تطابق بیشتر با استاندارد ISO SQL/MM است.

قابلیت های پایگاه داده مکانی PostGIS

به طور کلی، قابلیت ها این نرم افزار شامل موارد زیر است:

  • اشیاء مکانی (نقطه، خط، پلیگون، چند نقطه، چندخط، چندپلیگون و مجموعه هندسی(GeometryCollection))
  • شاخص مکانی (درخت R (R-tree) با (Generalized Search Trees)GiST) PostGIS
  • توابع تحلیلی ساده (طول، مساحت، فاصله)
  • مسندهای مکانی (Spatial predicates)
  • عملگرهای مکانی
  • فراداده سیستم مختصات
  • پشتیبانی از تصویرکردن مختصات (از طریقProj4)
  • ابزارهای ورود و خروج داده

هرچند در پایگاه داده PostgreSQL شاخص درخت R موجود است اما به دلیل محدودیت هایی در پیاده سازی آن، PostGIS از GisT برروی درخت R استفاده می کند تا سازوکار شاخص گذاری بهتری را ایجاد کند. همچنین، از زمان انتشار نسخه ۰٫۷ کتابخانه GEOS در آن مورد استفاده قرار گرفته است. امکان تجزیه و تحلیل های شبکه و مسیر یابی از طریق به کارگیری کتابخانه PgRouting وجود دارد. برای پشتیبانی داده های رستر، برخی تلاش ها از طریق ماژول PgCHIP که کتابخانه GDAL را استفاده می کند در حال انجام است. علاوه بر آن، تیم توسعه بر آن است تا پشتیبانی کامل توپولوژی را فراهم آورد.

نوع داده های هندسی پیاده سازی شده در PostGIS از سلسله مراتب رده هندسی توصیف شده توسط OGC SFS پیروی می کند. به علاوه، تمام توابع و عملگرهای استاندارد در کنار ایجاد نمونه های جدید که در جدول ۳-۱۴ فهرست شده اند، پیاده سازی شده اند.علاوه بر دو فرمت استاندارد WKT و WKB، PostGIS دو فرمت جدید توسعه یافته EWKT (Extended Well-Known Text) و EWKB (Extended Well-Known Binary) را برای دادهای سه و چهار بعدی (۳dz، ۳dm و ۴d) را تامین کرده است.

 

الحاقات PostGIS به توابع OGC SFS
تابعطبقه
DropGeometryTable, UpdateGeometrySRIDتوابع مدیریت
Operators for comparison of bounding boxes of geometries and also to test if two geometries are the same. عملگرها
ST_area2d, ST_distance_spheroid, ST_length2d, length3d, ST_length_spheroid, ST_length3d_spheroid, ST_distance, ST_max_distance, ST_perimeter2d, ST_perimeter3d, ST_azimuthتوابع اندازه گیری
ST_AsBinary, ST_AsEWKT, ST_AsEWKB, ST_AsHEXEWKB, ST_AsSVG, ST_AsGML, ST_AsKMLخروجی های هندسی
ST_GeomFromEWKT, ST_GeomFromEWKB, ST_MakePoint, ST_MakePointM, ST_MakeBox2D, ST_MakeBox3D, ST_MakeLine, ST_LineFromMultiPoint, ST_MakePolygon, ST_BuildArea, ST_Polygonize, ST_Collect, ST_Dump, ST_DumpRingsسازنده های هندسی (Geometry Constructors)
ST_AddBBOX, ST_DropBBOX, ST_AddPoint, ST_RemovePoint, ST_SetPoint, ST_Force_collection, ST_Force_2d, ST_Force_3dz, ST_Force_3d, ST_Force_3dm, ST_Force_4d, ST_Multi, ST_Transform, ST_Affine (2D and 3D Affine), ST_Translate, ST_Scale, ST_RotateZ, ST_RotateX, ST_RotateY, ST_TransScale, ST_Reverse, ST_ForceRHR (for Right-Hand-Rule), ST_Simplify, ST_SnapToGrid, ST_Segmentize, ST_LineMergeویرایشگرهای هندسی
ST_line_interpolate_point, ST_line_substring, ST_line_locate_point, ST_locate_along_measure, ST_locate_between_measuresارجاع طولی (Linear Referencing)
ST_Summary, ST_box2d, ST_box3d, ST_extent (maximum extent of geometry features), ST_zmflag, ST_HasBBOX, ST_ndims, ST_nrings, ST_npoints, ST_isvalid, ST_expand, ST_estimated_extent, ST_find_srid, ST_mem_size (amount of space geometry takes in memory), ST_point_inside_circle, ST_xmin, ST_xmax, ST_Accumمتفرقه
Besides functions that are similar to OGC SFSQL: ST_CoordDim, ST_IsValid, ST_OrderingEquals, ST_Perimeter, ST_Transform, ST_WKBToSQL, ST_WKTToSQLتوابع SQL-MM
ST_EnvelopesIntersect, ST_Is3d, ST_IsMeasured, ST_LocateAlong, ST_LocateBetween, ST_M, ST_Zتوابع ArcSDE

Вы получите не только лекционные материалы, но и ответы на все свои вопросы по поисковой оптимизации и продвижению сайтов topodin,

- سوالات و نظرات خود را در صورت تناسب با مطلب در قسمت دیدگاه و در غیراین صورت در انجمن مطرح کنید.
- اگر این مطلب را پسندیده اید با امتیاز به آن می توانید آن را در گوگل محبوب کنید.
- برای اطلاع از آخرین مطالب می توانید از صفحه سایت تخصصی جی.آی.اس در فیسبوک استفاده کنید.
تستتستتستتست