مفاهیم طراحی پایگاه داده مکانی – بخش ۱

1- انواع پایگاه داده

پایگاه داده پایه و اساسی سیستم های اطلاعات جغرافیایی می باشد. در گذشته از دو نوع مدل داده سلسله مراتبی و شبکه ای جهت پیاده سازی پایگاه داده استفاده می شد، اما در حال حاضر سه مدل رابطه ای ، شی گرا و شی – رابطه ای جایگزین دو مدل قدیمی شده اند. در این بخش به طور خلاصه این سه نوع مدلی شرح داده می شود.

1-1- مدل رابطه ای (Relational)

پایگاه داده رابطه ای بر مبنای مدلهای رابطه ای بنا شده و داده های را در جداول و ارتباط ها سازماندهی می کند.پایگاه داده رابطه ای مجموعه از جداول می باشد که به سادگی قابل درک می باشند.

1-2- مدل شیء گرا (Object Orianted)

مدل پایگاه داده شی گرا مجموعه ای از توابع شیع گرایی و پایگاه داده می باشد. واحد پایه در پایگاه داده شی گرا ، شی است. این اشیاء دارای شناسه ، توصیفات و رفتار می باشند. این سیستمها که مبتنی بر ساختار و مفاهیم سیستمهای چند بعدی هستند، به کاربر امکان میدهند تا اشیاء را به طور مستقیم در پایگاه دادهها ذخیره نماید. بدین ترتیب ساختار برنامه نویسی شیءگرا (object oriented) را میتوان به طور مستقیم و بدون تبدیل نمودن به سایر فرمتها، در پایگاه داده ها مورد استفاده قرار داد. این وضعیت به دلیل مفاهیم مالکیت در سیستم چند بعدی، رخ میدهد. در پایگاه داده شیء گرا ، یک شیء خاصی مالک سایر اشیاء در حافظه است. در صورتی که مفهوم مالکیت (Ownership) در پایگاه داده های رابطه ای وجود ندارد. هر دو پایگاه داده رایطه ای و شی گرا دارای مزایا و ضعف هایی هستند که بحث در این زمینه از حوصله این تحقیق خارج است.

1-3- مدل شیء – رابطه ای (Object Relational)

این پایگاه داده که در بعضی مواقع مدل رابطه ای توسعه یافته نیز نامیده می شود، تعاملی بین مفاهیم مدلهای شی گرایی و رابطه ای می باشد. در این شیوه ، کلیه عناصر شی گرا در پایگاه داده رابطه ای ثبت و ذخیره می شوند و از تمامی توابع پایگاه داده رابطه ای استفاده میشود. در این مدل خصوصیات اشیاء در جدوالی ذخیره می گردد ، ضمن اینکه برای هر کلاسی کلاسی به طور جداگانه رفتار نیز تعریف می گردد. پایگاه داده مکانی ESRI به خوبی توانسته است مفاهیم مدلی شی گرا را با مدل رابطه ای ترکیب کرده و یک پایگاه داده شی – رابطه ای را بنا کند. در این تحقیق از این مدلی استفاده شده است.

2- پایگاه داده مکانی (Geodatabase)

بیشتر سیستمهای GIS، اجزای توصیفی و مکانی داده های جغرافیایی را در فایلهای جداگانه ذخیره و به وسیله شناسه های منحصر بفرد به یکدیگر متصل می کنند. مدلهای داده ای مورد استفاده غالباً داده های گرافیکی را از داده های توصیفی جدا می سازند. به طور مثال در مدلی کاوریج ArcInfo ( مدل georelational)، داده های مکانی در فایلهای باینری و توصیفات متعلق به این داده های مکانی در فایلهای جداگانه ای (INFO tables) ذخیره می شوند. پیشرفتهای اخیر در مهندسی سخت افزار و نرم افزار امکان ایجاد و طراحی سیستمهای که قابلیت اجتماع سیستم GIS و سیستم پایگاه داده جهت ایجاد پایگاه داده مکانی (geodatabase) را داشته باشند، فراهم آورده است. پایگاه داده مکانی قابلیت ذخیره همزمان هر دو نوع داده های مکانی و توصیفی در یک پایگاه داده را دارا می باشد. داده مکانی همانند یک داده توصیفی در ژئودیتابیس ذخیره سازی می شوند. در ادامه مقدمه ای بر مفاهیم ESRI geodatabase برطبق موارد فوق بیان می شود.

نویسنده : عباس بیگی

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *