مفاهیم طراحی پایگاه داده مکانی – بخش ۲ (geodatabase )

3- مدل پایگاه داده مکانی ESRI (ESRI geodatabase model)

همراه با انتشار نرم افزار ArcGIS، شرکت ERSI نوعی پایگاه داده شی – رابطه ای به نام geodatabase را معرفی نمود. در حقیقت این مدل جدید تلفیقی از مدل ارتباطی استاندارد و مدل شی گرایی می باشد به نوعی که مدلسازی داده های جغرافیایی را بر اساسی رفتارهای آنها میسر می سازد. پایگاه داده مکانی یک مدل عمومی برای پیاده سازی داده های جغرافیایی ایجاد و سپس چارچوبی برای ایجاد یک الگوی شی – رابطه ای و پیاده سازی رفتارهای هر عارضه در پایگاه داده تهیه می نماید .

موجودیت ها (Entities) در ژئودیتابیس به صورت توصیفات ، ارتباطات و رفتارها نمایش داده میشود.

3-1- پایگاه داده مکانی تک کاربره و چند کاربره

پایگاه داده مکانی دارای دو نوع کلی تک کاربره (Personal) و چند کاربره (Multi User ) می باشد. پایگاه تک کاربره با بکارگیری Microsoft Jet Engine، داده ها را در پایگاه داده اکساسی ذخیره سازی می کند. این نوع پایگاه داده محدودیت ذخیره داده ها تا ۲ گیگا بایت را داشته و بیشتر برای انجام پروژہ های شخصی و کم حجم مورد استفاده قرار می گیرد. در پایگاه داده مکانی تک کاربره تنها یک کاربر مجاز به ویرایش داده می باشد ولی به طور همزمان چنین کاربر می توانند داده ها را مشاهده و نسبت به انجام عملیاتهای مورد نیاز خود، بجز ویرایشی ، اقدام نمایند.

برای داده های حجیم سازمانی ، نرم افزاری به نام ArcSde توسط شرکت ESRI طراحی شده که در گاهی برای اتصالی نرم افزار ArcGIS به پایگاه های داده تجاری همانند Oracle ، Informix ، DB2 ، SQL Server می باشد. ArcSde قابلیت ویرایشی همزمان توسط چندین کاربر بر روی یک پایگاه داده مکانی و همچنین بکارگیری نسخه های (Version) متعدد از یک پایگاه داده مکانی را فراهم می آورد. در این تحقیق از پایگاه داده مکانی چند کاربره و برای اتصال به پایگاه داده مکانی از برنامه ArcSde استفاده شده است.

3-2- قابلیت نسخه برداری (Versioning) در پایگاه داده مکانی ESRI

یک از قابلیتهای مهم پایگاه داده مکانی ارائه شده توسط ESRI امکان ایجاد چندین نمایش مختلف از پایگاه داده بدون کپی کردن (Replication) آن می باشد. این قابلیت در اصطلاح نسخه برداری نام دارد. در هنگامی که چندین کاربر در حالی استفاده از پایگاه داده می باشند، هر کدام از کاربران می توانند از یک نسخه ، نسخه جدید ایجاد نمایند. در این حالت نسخه اولیه نسخه والد (Parent Version) و نسخه ایجاد شده به عنوان نسخه فرزند (Child Version) می باشد. این حالت امکان ارسال تغییرات در نسخه های فرزند را به نسخه والد امکان پذیر می سازد . هر نسخه می تواند سطوح دسترسی مختلف داشته باشد. بدین معنی که در صورتی که در نسخه والد امکان دسترسی محدود باشد، تا زمانی که تغییرات انجام گرفته در نسخه های سطوح پایین تر مورد تأیید قرار نگیرد ارسال تغییرات به نسخه والد امکانپذیر نخواهد بود.

پروژہ های مصوب شدہ در سازمانهایی مانند شرکت گاز طی چندین مرحله و توسط چندین واحد اجرایی می گردند. این پروژہ ها در هر مرحله نیازمند بررسی و تأیید قبل از ادامه پروژه و شروع مرحله بعدی می باشند. سازمان می تواند با استفاده از قابلیت نسخه برداری در پروسه جریان کار برای هر گام با مرحله نسخه جداگانه ای ایجاد می گردد. در هر مرحله کاربر ویرایش نسخه همان مرحله را آغاز کرده و شروع به ایجاد یا تغییر عوارض می نماید. هنگامی که پروسه کاری تکمیل شد، پروژه برای بررسی به مقام بالاتر ارسال می شود و پس از تایید مرحله بعدی پروژه اغاز می گردد. این جریان کاری با استفاده از قابلیت نسخه برداری دار پایگاه داده مکانی تا مرحله نهایی صورت می گیرد. (شکل زیر)

01

نمونه بکار گیری نسخه برداری در پروسه جریان کاری

 

نویسنده : عباس بیگی

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *