قابلیت های مکانی جدید در SQL Server 2012 – بخش دوم

متد BufferWithCurves

SQL Server 2008 متد STBuffer را معرفی کرد که یک رشته خط را بافر زده و آن را تبدیل به یک پلیگون می کند. اگر از نزدیک به شکل پلیگون حاصل شده نگاه کنید، به نظر می رسد که هر یک از نقاط رشته خط (از جمله نقاط وسط) به لبه های گردی در پلیگون تبدیل شده است. با این حال، این لبه گرد در واقع با ترسیم بسیاری از خطوط مستقیم و کوتاه که بسیار نزدیک با هم قرار گرفته اند تولید شده است و توهم منحنی را ایجاد می کند . این روش از آنجا ضرورت داشت که قبل از SQL Server 2012 منحنی پشتیبانی نمی شد.

واضح است که استفاده از تعریف منحنی کارآمدتر از تعداد زیادی خطوط مستقیم در یک پلیگون معمولی است. برای سازگاری با نسخه های قبلی، متد STBuffer همچنان مانند قبل پلیگون برمی گرداند. SQL سرور 2012 یک متد جدید ،یعنی متد BufferWithCurves، برای این منظور معرفی می کند. کد زیر با استفاده از BufferWithCurves خطوط بافری را با استفاده از منحنی های واقعی ایجاد کرده، و نتیجه را با معادل خط مستقیم آن از STBuffer مقایسه می کند.

شکل زیر نتیجه بازگردانده شده توسط اولین عبارت SELECT است (مجموعه ای از خطوط بافر ایجاد شده توسط BufferWithCurves ):

 pic1

همانند STBuffer، لبه ها در اطراف نقاط رشته خط اصلی گرد شده اند. با این حال، BufferWithCurves منحنی هایی واقعی تولید می کند، و در نتیجه، پلیگون های تولید شده به طور قابل توجهی کوچکتر و ساده تر هستند. دومین عبارت SELECT سه شکل یعنی مجموعه رشته خط اصلی، پلیگون بازگردانده شده توسط STBuffer ، و پلیگون منحنی بازگردانده شده توسط BufferWithCurves. را با هم نشان میدهد. نتیجه به قرار زیر است:

 

 اولین شکل مجموعه هندسه اصلی از رشته خط مورد استفاده به عنوان ورودی است، که تنها به 151 بایت برای ذخیره سازی نیاز داشته، و تنها 6 نقطه دارد. برای شکل دوم، TBuffer رشته خط فوق را برای تولید مجموعه ای از چند ضلعی ها بافر زده است که در نتیجه 5،207 بایت مصرف کرده و در مجموع 322 نقطه دارد.( 3،448 درصد افزایش نسبت به رشته خط اصلی). در شکل سوم، BufferWithCurves برای تولید بافر متشکل از مجموعه ای از پلیگون های منحنی مورد استفاده قرار گرفته است، بنابراین مصرف آن فقط 693 بایت است و تنها 38 نقطه دارد (تقریبا 458 درصد افزایش نسبت به رشته خط اصلی).

1 نظر

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *