ژئوماتیکا
  • معرفی نرم افزار Geomatica

    نرم افزار Geomatica که در حوزه سنجش از دور مورد استفاده قرار می گیرد شامل ماژول های مختلفی می باشد . از ج ...

    نرم افزار Geomatica که در حوزه سنجش از دور مورد استفاده قرار می گیرد شامل ماژول های مختلفی می باشد . از جمله Fly , Imagework , Ortho Engine , Modeler , Focus , . که به طور خلاصه کارهای زیر را انجام می ...

    بیشتر بخوانید