دوره برنامه نویسی ArcGIS در پایتون

 

عنوان دوره

سرفصل ها

دوره برنامه نویسی ArcGIS در محیط پایتون 

 • چرا از پایتون استفاده میکنیم؟
 • تفاوت اسکریپت نویسی وبرنامه نویسی
 • اصول اسکریپت نویسی باپایتون
 • کار کردن با کد ها در PythonWin
 • ژئوپراسسینگ با  پایتون
  • کارکردن با ArcPy
  • استفاده از ابزار ها
  • کار با Toolbox  ها
  • استفاده از توابع و کلاس ها
  • کار با environment setting  
  • کار با پیغام های ابزار
 • کار با داده های مکانی :
  • چک کردن داده های موجود
  • تشریح داده ها
  • لیست کردن داده ها
  • استفاده از لست در حلقه for
  • کار با Tuple ها
  • کار با dictionary  ها
 • دستکاری داده های مکانی
  • استفاده از cursor برای دسترسی به داده ها
  • استفاده از sql  در پایتون
  • کار کردن با جدول و نام ستون ها
  • کار کردن با text فایل ها

 

 

 

اطلاعات بیشتر را در صفحه تدریس و مشاوره ببینید.